.Net Core 2.0 & .Net Standart 2.0 – DailyBuilds

.Net Core, 1.1 versiyonuyla barındırdığı kütüphaneler ile birlikte benim için gayet stabil hale gelmişti ki, ufukta görünen 2.0 (veya 1.2) ve netstandart 2.0 süürmleri, full framework’ten uyarlanacak yüzlerce api’leri ile çok cazip hale gelmeye başladı.

Benim gibi .Net Core üzerinde uygulama geliştiriyorsanız ve size aşağıda ki grafikte bulunan kütüphaneler gerekiyorsa, şimdiden dailybuild versiyonunu indirip denemeye başlayabilir, nisan 2017 gibi release olması beklenen versiyona önceden göz atabilirsiniz.

Öncelikle; https://github.com/dotnet/corefx/blob/master/Documentation/project-docs/dogfooding.md adresinde linki bulunan size uygun son build’i indirin, sonrasında “dotnet –version” ve “dotnet –info” komutlarıyla sdk’nın doğru kurulduğuna “2.0.0-*” versiyon numarasını görüp emin olun.

Hangi versiyonda çalışacağınıza tam emin olmak istiyorsanız, “dotnet new” komutuyla oluşturacağınız mini projenin csproj dosyasında ki versiyonu dikkate almalısınız.

Mevcut projenizde MSBUILD kullandığınızı varsayarsak, csproj dosyasını aşağıda ki gibi düzenleyin;


<PropertyGroup>
<TargetFramework>netcoreapp2.0</TargetFramework>
<RuntimeFrameworkVersion>2.0.0-beta-001507-00</RuntimeFrameworkVersion>
</PropertyGroup>

Gerekli olacak dev nuget paketleri için, Nuget kaynağı olarak https://dotnet.myget.org/F/dotnet-core/api/v3/index.json adresini ekleyin.

Sonrasında daha önceden Full Framework’te kullandığınız bir çok kütüphanenin artık tamamen uyarlandığını göreceksiniz.

Happy Hacking!