git fetch upstream / “Fork” ladığınız depoyu orjinal depodan senkronize edin

Fork’ladığınız projenin zamanla güncellenmesi sonucunda mevcut deponuz geri kalabilir ve önemli bug fix ve güncellemelerden mahrum kalmış olabilirsiniz. Bu durumun üstesinden gelmek ve kolayca çözmek için mevcut git kütüphanesi yeterli. 1-  öncelikle git command prompt ekranında git remote -v # origin https://github.com/adiniz/forkladiginizProje.git (fetch) # origin https://github.com/adiniz/forkladiginizProje.git (push) remote -v komutu çıktısında göreceğiniz üzere fetch ve […]